Herttoniemen tapahtumat suoraan sähköpostiisi! Pääset listalle mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi! Saat sähköpostia muutaman kerran viikossa.

Listalla on pian 1000 jäsentä! Tule mukaan! Palvelu on ilmainen ja voit irtisanoa sen sähköpostitse.

Lähetä itse tapahtumatietoja listalle sähköpostiosoitteella herttoniemen-postituslista@googlegroups.com Yritä välttää julisteita, kuvia ja muita liitetiedostoja. Viestin tiedot tarkastetaan. Selkeästi kaupalliset viestit ja kaupankäynti poistetaan.

Jaa

Herttoniemi-seuran viimeisimmässä vuosikokouksessa 3.12.2018 ei ollut yhtään ehdokasta puheenjohtajaksi, jonka vuoksi johtokuntaakaan ei voitu 
valita. Kokous päätti sääntömuutoksesta: johtokunnan jäsenten lukumäärä voi jatkossa olla pienempi (6-10) kuin nykyinen 10 jäsentä. Sääntömuutos 
on parhaillaan Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävänä.

JaaMonelle tutut kyläjuhlat uudistuvat tänä vuonna, kun Herttoniemen Tovereiden juniorijalkapalloilijat taustajoukkoineen järjestävät tapahtuman ensimmäistä kertaa. Ohjelmassa on tuttuja suosikkeja, kuten lasten juoksukilpailu, mutta myös paljon uutta!

Jaa

Roihuvuoren palvelukeskus (Kettutie 8) tarjoaa maksutonta ryhmätoimintaa, liikuntaa sekä palveluohjausta ja neuvontaa helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille. Alla tapahtumat, lisätietoa muusta toiminnasta liitteenä olevasta tapahtumakalenterista. 

Elokuun näyttely: Mirjami Airola – maalauksia

Ti 7.8. klo 14.00-14.30 Duo Luomus (piano ja laulu) – ikivihreitä säveliä pääaulassa

Ke 8.8. klo 11.30-12.30 Kulttuurinurkka – Kaunein parveke –raati.
Ryhmäläiset arvioivat ryhmäkotien kesäparvekkeet ja julistavat voittajat.

Ti 14.8. klo 12.30-13.00 Tule ja vaikuta kahvila Sumppilassa.
Tule antamaan palautetta ja vaikuttamaan palvelukeskuksen palveluihin.

Ke 15.8. klo 11.30-12.30 Kesäpelit: mölkky, tapaaminen aulassa

Ke 17.8. klo 14-16 Mummodisko Neitojenrannassa
Nyt pistetään homma ranttaliksi ja lähdetään bailaamaan yhdessä rantsuun (Neitojenranta 1). Tapahtuman juontaa Tuija Piepponen. Paikalla myös improvisaatioräppiä ja glitter-kasvokoristuksia.

Ti 21.8. klo 10-12 Koko talon kesäolympialaiset urheilukentällä

Ti 21.8. klo 14.00 > Muistelumatka ja käsityöpaja. Muistelumatkalla siirrytään 60-70-luvuille musiikin, runojen ja kuvien avulla. Kesto noin 30-45 minuuttia. Matkan jälkeen on mahdollisuus osallistua käsityöpajaan, jossa tehdään lankataulu menneiden vuosikymmenten henkeen. Kesto noin 45-60 min.

To 23.8. klo 15.00-15.30 TAITEIDEN YÖ Elviira-klovnin kesäkujeet –esitys.

Su 26.8. klo 14-16 Herttoniemipäivän katutanssit pääoven edessä olevalla parkkipaikalla.

Ti 28.8. klo 14-15 elokuun tansseissa viihdyttää Pekka Lumme.

Ke 29.8. klo 11.30-12.30 Kesäpelit: mölkky, tapaaminen aulassa

Muista myös venyttelyä ja rentoutumista perjantaisin klo 10-11, 17.8. asti fysioterapian salissa. Ei ennakkoilmoittautumista, harjoitukset voi tehdä tuolilla tai jumppamatolla.

Jaa

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Herttoniemi-seura ry
PL 237, 00811 Helsinki
herttoniemiseura@gmail.com

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jouni Jakonen
Laivalahdenportti 6 A 5, 00800 Helsinki
Puhelin +358 503495619,
Sähköposti jouni.antero.jakonen@outlook.com

REKISTERIN NIMI

Herttoniemi-seuran jäsenten, talivuimareiden ja viljelypalstan vuokraajien rekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Ylläpidetään seuran jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimia henkilötietoja ja muita yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisia tietoja viljelypalastan vuokraajista, talviuimareista, mainostajista ja seuran telttojen vuokraajista. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.Jäseniltä laskutetaan vuosittan jäsenmaksu, palstalaisilta palstan vuokra, ja uimareilta kausimaksu. Mainostajilta ja teltan vuokraajilta laskutetaan sen mukaan, miten ovat mainostaneet seuran lehdessä ja vuokranneet telttoja.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavia tietoja:
- Yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
- Jäsenyystiedot (jäsenyyden alkamisajankohta)
- Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
- Lisätiedot (uimakopin avain, palstatiedot, laskutustapa (posti,s-posti))
- Jonotustieto palstanhakijoista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä, haluaa aloittaa talviuinnin, vuokrata palstan tai teltan, tai mainostaa lehdessä. Henkilöt myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle. Seuraan liittyvien jäsenten ja uimareiden tietoja kerätään liittymislomakkeella, https://www.flomembers.com/herttoniemi/members/application/createApplication

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti millekään taholle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalista aineistoa (palstojen jonotuslista) käsittelee nimetty henkilö. Tiedot säilytetään ja virustorjunnasta huolehditaan tietoturvan nykyaikaisten käytäntöjen mukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja FloApps Oy). Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:
1. Jäsenrekisterin dataliikenne on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella.
2. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä sähköpostilla.
3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan järjestelmälokiin.
Kohteesta <https://floapps.eu/support/knowledgebase.php?article=112&language=English>

Jaa


Tervetuloa! Länsi-Herttoniemen kaavakävely 14.5. klo 17, keskustelutilaisuus noin klo 18.  

Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavasta järjestetään kaavakävely ja keskustelutilaisuus. Aloitus klo 17 Treffipubin edestä (Hiihtomäentie 14). Jos myöhästyt etkä löydä seuruetta, soita Tiina Antila-Lehtoselle 09 310 37436.  

Kaavakävely päättyy noin klo 18 Herttoniemen yhteiskoululle (Kettutie 6), jonka ruokasalissa järjestetään keskusteluhetki noin klo 19.30 saakka.

Tapahtumakutsua saa levittää. Facebook event löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/events/200966737348839/

Jaa

Tule kertomaan mikä tällä alueella toimii ja mikä mättää sekä suunnittelemaan yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta!

Mikä on kaupunginosavisio?

Herttoniemen kaupunginosavisio on kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat luovat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Visiotyön taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen ja tarve löytää uusia toimintamalleja kaupunkiympäristöä koskevien virastojen yhdistyttyä yhdeksi toimialaksi. Visioprosessi mahdollistaa osallistumisen oman arjen ympäristön pitkän tähtäimen suunnitteluun sekä luo uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.

Kaupunginosavisio työstetään kevään aikana avoimissa visioilloissa. Työn tuloksena syntyy jaettu käsitys siitä, millainen on tulevaisuuden Herttoniemen kaupunginosa ja miten tuo tulevaisuus voidaan saavuttaa. Visiotyö kytkeytyy kolmeen alueella käynnistyvään kaupunkiympäristöä koskevaan hankkeeseen:

• Koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen
• Katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun
• Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen

Herttoniemen visio ulottuu noin vuoteen 2030. Visiotyö tehdään vuoden 2018 aikana. Kevään ja loppukesän aikana järjestetään neljä kaikille avointa visioiltaa sekä sähköinen kysely. 

Jaa

Hiihtomäentie Herttoniemi
Herttoniemen visio -projekti käynnistyy syksyn 2017 aikana. Herttoniemen kehittämistä pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. 
 
Työ alkaa syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Vuoden 2018 alussa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin ensimmäinen visioilta, jossa tutustutaan, verkostoidutaan ja pohditaan osallistumisen tapoja.
 
Tavoite on, että visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Siinä hahmotellaan tulevaisuutta noin 10 - 15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet. Tavoitteena on, että vision laadinnan lisäksi asukkaat ja toimijat voisivat osallistua myöhemmin myös vision toteutukseen.
 
JaaHerttoniemi-seuran syyskokous pidetään torstaina 23.11.2017 klo 17.30 Herttoniemen kirjastossa. Osoite on Kettutie 8 C.

Tilaisuudessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön etenemisestä, jäsen Eeva Kuuluvainen kertoo.

Tervetuloa mukaan! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Syyskokouksen jälkeen noin klo 18.30 alkaa asukasilta, jossa Timo Kilpi kertoo Kino Herttuan vaiheista.

Jaa

Herttoniemessä, kuten koko Helsingissä, rottien määrä on kasvanut huimasti ja rotista on tullut ongelma. Asukastilaisuudessa 20.4. käsitellään Herttoniemen rottaongelmaa. Asukasillassa puhuvat Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Jukka Puttonen sekä Helsingin Tehotorjunta Oy:n edustaja. Puheenvuorojen jälkeen työryhmätyöskentelyä, jonka tavoitteena on se, että kerrostalo- ja rivitaloyhtiöt sekä omakotitaloasujat löytäisivät konkreettisia keinoja asukasyhteistyölle Herttoniemen rottaongelman ratkaisemiseksi.


Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille Herttoniemen asukkaille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Herttoniemi-seura, Herttoniemen omakotiyhdistys sekä Hertsikan Pumppu. 


Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittautumista toivotaan kahvitarjoilun vuoksi.


Tilaisuus pidetään Herttoniemen kirjastossa (Kettutie 8 C) 20.4. klo 17.30-19.30. 


Ilmoittautumiset: https://goo.gl/forms/hiZt01RIGIYP8ojq1

Jaa

Ilmoituksia ja tukijoita

Postituslistan tuoreimmat