Hiihtomäentie Herttoniemi
Herttoniemen visio -projekti käynnistyy syksyn 2017 aikana. Herttoniemen kehittämistä pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. 
 
Työ alkaa syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Vuoden 2018 alussa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin ensimmäinen visioilta, jossa tutustutaan, verkostoidutaan ja pohditaan osallistumisen tapoja.
 
Tavoite on, että visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Siinä hahmotellaan tulevaisuutta noin 10 - 15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet. Tavoitteena on, että vision laadinnan lisäksi asukkaat ja toimijat voisivat osallistua myöhemmin myös vision toteutukseen.
 
Jaa