Tule kertomaan mikä tällä alueella toimii ja mikä mättää sekä suunnittelemaan yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta!

Mikä on kaupunginosavisio?

Herttoniemen kaupunginosavisio on kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat luovat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Visiotyön taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen ja tarve löytää uusia toimintamalleja kaupunkiympäristöä koskevien virastojen yhdistyttyä yhdeksi toimialaksi. Visioprosessi mahdollistaa osallistumisen oman arjen ympäristön pitkän tähtäimen suunnitteluun sekä luo uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.

Kaupunginosavisio työstetään kevään aikana avoimissa visioilloissa. Työn tuloksena syntyy jaettu käsitys siitä, millainen on tulevaisuuden Herttoniemen kaupunginosa ja miten tuo tulevaisuus voidaan saavuttaa. Visiotyö kytkeytyy kolmeen alueella käynnistyvään kaupunkiympäristöä koskevaan hankkeeseen:

• Koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen
• Katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun
• Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen

Herttoniemen visio ulottuu noin vuoteen 2030. Visiotyö tehdään vuoden 2018 aikana. Kevään ja loppukesän aikana järjestetään neljä kaikille avointa visioiltaa sekä sähköinen kysely. 

Illan ohjelma:

16.30 Puffetti aukeaa. Tuotot menevät koululaisten hyväksi. Varaudu ottamalla pikkurahaa mukaan. 
17.00 Tervetuloa-sanat ja visiotyön esittely
17.30 Pienryhmätyöskentelyä: Arjesta kohti tulevaisuutta
18.30 Kootaan vision aihiot yhteen
19.00 Mahdollisuus jäädä keskustelemaan ajankohtaisista hankkeista (täydennysrakentaminen ja aluesuunnitelma, Hertsi-hanke, tilakysymys)

Seuraavat visioillat järjestetään 13.3. klo 17 ja 24.4. klo 17 (paikka avoin). Visio julkistetaan elokuussa kyläjuhlien yhteydessä.

Visiotyötä valmistelee alueen toimijoista ja kaupungin toimijoista koostuva yhteistyöryhmä. Visiotyötä avustavat Akordi, MDI ja Mapita.

 
Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/201557200395782/

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteistyössä:

Helsingin kaupunki ja alueen toimijat 
Herttoniemi-seura ry
Hertsikan Pumppu 
Eloa Herttonimenrantaan ry
Roihuvuori-Seura ry
Jaa