Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta Työnjohtajankadulle. Korttelit sijaitsevat Herttoniemen yritysalueella vastapäätä Herttoniemen leikkipuistoa ja Susitie 2-6 kiinteistöä.

Kaavaluonnoksessa on kerrosalaa yhteensä 166 500 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa on 128 000 k-m2. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 ha. Asukasmäärän lisäys on 3000.

Herttoniemi-seura järjestää lauantaina 29.10 klo 13-15 kaavatyöpajan Karhulinnan kerhohuoneessa, Susitie 2-6, pihataso. Somaliliiton vierestä pääsee sisäpihalle, jossa kerhohuone löytyy oikean puoleisesta rakennuksesta.

Työpajassa valmistellaan seuran mielipidettä suunnitelmaan. Herttoniemi-seuran hallitus käsittelee ja hyväksyy kaavamielipiteen. Tervetuloa!


Kaupunkisuunnitteluviraston järjestämä keskustelutilaisuus kaavasta on 18.10. klo 18-20 Työväenopiston tiloissa Silkkikutomossa, Laivalahdenkatu 2bA.

Ennen tilaisuutta klo 17 Herttoniemi-seuran vapaamuotoinen kaavakävely alueella. Lähtö Silkkikutomon edustalta.

Kaava-aineisto on nähtävänä Herttoniemen kirjastossa ja netissä:

http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2011-010482&map=yes

Mielipiteen kaupunkisuunnitteluvirastolle voi lähettää myös yksittäinen asukas, taloyhtiö tai yhdistys. Mielipiteet kaavaluonnoksesta on toimitettava viimeistään 4.11.2016 osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi

Jaa