Herttoniemi-seura järjestää kaavatyöpajan, jossa luonnostellaan seuran mielipidettä Karhunkaatajan alueen kaavaluonnokseen. Työpaja pidetään Herttoniemen kirjaston tapahtumatilassa la 3.12. klo 12-14.

Tässä tiedot kaavasta: http://kartta.hel.fi/applications/Hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2013-004412

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!

T. Hilkka Helsti/ Herttoniemi-seura 

 

Luonnosaineisto on esillä 18.11.–12.12. seuraavissa paikoissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2

Asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J

Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8 c

 

 

Mielipiteet kaavaluonnokseen viimeistään 12.12.2016:

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo,

Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI,

(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään

erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijää pyydetään toimittamaan

tieto kaavoituksesta asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä toimiville yrityksille.

 

Lisätiedot

Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi

Jaa