Herttoniemi-seuran syyskokouksessa 23.11.2017 valittiin seuralle puheenjohtaja ja johtokunta vuodelle 2018.

Puheenjohtajana jatkaa Tarja Merivirta. Johtokuntaan valittiin Toni Amnell, Jouni Jakonen, Heikki Kärmeniemi, Pirjo Mäenpää, Camilla Rosengren, Veera Rusanen, Carita Strandell, Eila Tontti, Kari Uittomäki ja Ari Virtanen.

Johtokunnan jäsenten vastuualueet:
• Sihteeri: Jouni Jakonen
• Varapuheenjohtaja: Ari Virtanen
• Viljelypalstavastaava: Pirjo “Pike” Mäenpää, Tarja Merivirta
• Talviuintivastaava: Jouni Jakonen
• Jäsenrekisterivastaava: Jouni Jakonen ja Veera Rusanen
• Kotisivuvastaava: Kari Uittomäki ja Raimo Mäkelä
• Tiedotusvastaava: Kari Uittomäki ja Veera Rusanen

Työryhmät:
• Herttoniemeläinen lehti: Tarja Merivirta, Kari Uittomäki, Veera Rusanen, Ari Virtanen
• Kaavoitus- ja ympäristöasiat: Ari Virtanen, Toni Amnell, Carita Strandell, Camilla Rosengren, Heikki Kärmeniemi
• Kyläjuhlat: Tarja Merivirta, Ari Virtanen, Heikki Kärmeniemi, Veera Rusanen

Johtokunta kokoontuu n. 10-12 kertaa vuodessa. Vuosikokoukset järjestetään tavallisesti maaliskuussa ja marraskuussa. 

Herttoniemi-seuran toiminta painottuu vuonna 2018 erityisesti seuraaviin asioihin:
• kaavoituksen, rakennussuunnitelmien ja alueen liikennejärjestelyiden seuranta ja niihin vaikuttaminen
• ympäristöasiat (Kansallinen kaupunkipuistohanke, haitallisten vieraslajien torjunta)
• Herttoniemen alueen palvelutarjonnan kehittämisen seuraaminen
• viljelypalstat

Herttoniemi-seura ottaa mielellään vastaan palautetta ja toimintaideoita.

Ota yhteyttä sähköpostitse