Toimenpidekieltohakemus Uudenmaan ELY-keskukselle

Haemme luonnonsuojelulain 57 pykälän mukaista toimenpidekieltoa Helsingin Vartiokylän Karhunkaatajan alueella ns. Karhumetsässä, Viilarintien läheisyydessä oleville geologisesti arvokkaille kalliomuodostumille. 

Lue toimenpidekieltohakemus liitteineen (pdf-dokumentit)

Jaa

Ilmoituksia ja tukijoita

Postituslistan tuoreimmat