Herttoniemieseura on hakenut Luonnonsuojelulain 57 §:n mukaista toimenpidekieltoa Helsingin Vartiokylän Karhunkaatajan alueella ns. Karhumetsässä, Viilarintien läheisyydessä oleville geologisesti arvokkaille kalliomuodostumille.

Helsingin karttapalvelun kohderaporttiin kirjattu sijainti: Herttoniemi, Roihupelto, Viilarintien ja Holkkitien liittymän luoteispuolen kallio, Viilarintien viereisen jyrkänteen pohjoispää.

Karhunkaatajan alueella, ns. Karhumetsässä, olevat geologisesti arvokkaat kalliomuodostumat ovat vaarassa johtuen Raidejokerin uusimmasta tielinjauksesta.  Alueella on harvinainen, jäätikön sulamisvesien uurtama kouru, ns. hiidenkouru. Luontotietokannan mukaan hiidenkourun geologinen arvo on suuri: arvoluokka 1.  Karhunkaatajan asemakaavaselostuksessa hiidenkouru on mainittu kohdassa ”Suojelukohteet”. 

Lue lisää Googe Drive-linkistä (voit myös ladata dokumentin)

Jaa

Ilmoituksia ja tukijoita

Postituslistan tuoreimmat