"Herttoniemi-seura esittää, että Viilarintien katualue suunnitellaan siten, että geologisesti arvokas kalliokouru, ns. hiidenkouru sekä maisemallisesti merkittävä luonnonkallio säilyvät alueella."

Herttoniemi-seuran mielipide katualueen laajenemisesta Viilarintien pohjoisosan alueella Raide-Jokerin linjan varrella. Päivätty 10.5.2016.

Jaa

Ilmoituksia ja tukijoita

Postituslistan tuoreimmat