Suunnittelualueeseen kuuluu Viilarintien ja Viikintien risteyksen kaakkoispuolelle jäävä asemakaavoittamaton alue, sitä ympäröiviä katu- ja viheralueita sekä tontti 45239/1 (Myllärintie 2 a).

Karhunkaatajan alueelle suunnitellaan tiivis Raide-Jokerin tärkeään joukkoliikennereittiin tukeutuva uusi asuinalue palveluineen puistoyhteyksineen ja -alueineen, joka yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön, sekä Herttoniemen, että Myllypuron puolelta. Lisätietoa kaavamuutoksesta on liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Keskustelutilaisuus on 8.5. klo 18.00–20.00 Myllypuron asukastalo Myllärissä. Lisäksi kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan viimeistään 20.5.2013 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Lähitienoon asukkaat ovat laatineet aiheesta adressin: http://www.adressit.com/herttoniemen_virkistysalueen_sailyttamisen_puolesta

Jaa